Žilinčania, zamestnanci Mestského úradu v Žiline a primátor Igor Choma prispeli svojou dobročinnosťou k zlepšeniu vybavenosti Detských jaslí Veľká okružná a Jedálne na Lichardovej ulici.

V predvianočnom období od 19. decembra do 23. decembra 2016 sa na Vianočných trhoch konala dobročinná akcia s názvom „Primátorský punč“, ktorá priniesla výťažok 1 367,38 eura. Okrem punču prispeli zamestnanci Mestského úradu v Žiline výťažkom z Vianočnej tomboly vo výške 633,50 eura. Výťažok z oboch akcií putuje do Detských jaslí Veľká okružná 82 na zakúpenie detských matracov a do jedálne pre seniorov na Lichardovej ulici na zakúpenie strúhacej komory k robotu.

„Chcem poďakovať zamestnancom mesta, ale aj Žilinčanom a návštevníkom mesta, že sa zapojili do dobročinného podujatia Primátorský punč. Teší ma, že sa zapojilo mnoho ľudí a už tradičné podujatie naberá na svojej popularite. Ešte raz ďakujem za peknú finančnú zbierku vo výške 2 000,88 eura a verím, že tieto peniaze pomôžu vybraným zariadeniam,“ dodal pri odovzdávaní zbierky primátor mesta Žilina Igor Choma.