V rámci celoživotného vzdelávania dospelých otvára Ústav sociálnej práce Božieho Milosrdenstva v Žiline, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, záujmové vzdelávanie Univerzity tretieho veku v študijnom programe Sociálna práca a psychológia zdravia. Vzdelávanie na Univerzite tretieho veku neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev a prekonávanie pocitu osamelosti.

Vzdelanie a vzdelávanie predstavujú jednu z najvýznamnejších aktivít v živote každého jedinca. V produktívnom a postproduktívnom veku sa vzdelávanie stáva už len vecou osobného záujmu. Štúdium na UTV sa podieľa vo veľkej miere aj na medzigeneračnom porozumení, prispieva k začleňovaniu sa do spoločnosti, nadobúdaniu nových zručností, ktoré rozvíjajú osobnosť človeka. Poslaním UTV je aktívne pomôcť prekonávať bariéry starnutia a nečinnosti s cieľom aktivizovať a podnecovať ľudí v produktívnom i postproduktívnom veku k edukatívnym aktivitám, ktoré vytvárajú nový priestor pre krajšie prežívanie, vyplnenie a obohatenie života nielen im, ale aj im blízkym.

čítaj viac …

Informačný plagát

Témy prednášok v akademickom roku 2012/2013