Nech vianočný čas prinesie do Vášho domova rodinnú pohodu a štedrosť.
Nech naplní Vaše srdcia pokojom a láskou a do nového roka nech vykročíte úspešne a s radosťou.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2016
želá kolektív odboru sociálneho  a bytového

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vianočný vinš