Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.


DOM CHARITY SV. VINCENTA
Predmestská 12
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Mgr. Katarína Gregorová
Tel. č.: +421 41 724 65 47
e-mail: chsr.za@gmail.com
www: www.dcza.sk


SLOVENSKÉ CENTRUM POMOCI
Čierne 438
023 13 Čierne
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: terénna – územný obvod Žilinského kraja

Kontakt: Mgr. Jana Babuljáková
Tel. č.: +421 915 802 392
e-mail: www.centrumpomoci.sk
www: www.dcza.sk


CENTRUM PRE RODINU V ŽILINE
priestory Saleziánskeho domu – Oratória
Rajecká cesta 17
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Bc. Zdenka Lukáčiková
Tel. č.: +421 905 415 021
e-mail: cprza@nextra.sk
www: www.cprza.sk