Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone osobnej asistencie.

Kontakt:
Organizácia muskulárnych dystofikov v SR
Agentúra osobnej asistencie Žilina
Sídlo: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava 2
Miesto výkonu činnosti: Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Kontaktná osoba:
Mgr. et Mgr. Ľuboslava Figurová
tel. č.: + 421 948 611 170
e-mail: agenturaza@osobnaasistencia.sk
www: https://www.osobnaasistencia.sk/