Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.


DOM CHARITY SV. VINCENTA
Predmestská 12
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná, fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii

Kontakt: Mgr. Katarína Gregorová
Tel. č.: 041/72 46 547
e-mail: chsr.za@gmail.com
www: www.dcza.sk