V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.


MESTO ŽILINA

JEDÁLEŇ
Nám. J. Borodáča č. 1
010 08 Žilina

JEDÁLEŇ 
Lichardova č. 44
010 01 Žilina

Kontakt: Soňa Šuteková
Tel. č.: +421 41 525 30 85, +421 905 393 526
e-mail: jedalenvlcince@gmail.com


ÚSMEV – ZARIADENIE PRE SENIOROV 
Osiková č. 26
010 07 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná a terénna

Kontakt: PhDr. Alena Lišková
Tel. č.: +421 41 553 35 26, +421 41 568 27 23
e-mail: alena.liskova@zilina.sk
www: www.dsszsk.sk