Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina


Denné centrum


V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť.


MESTO ŽILINA

Denné centrum
A. Kmeťa 38
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Dagmar Riboňová
Tel. č.: +421 41 516 61 41
e-mail: dc.mesto@gmail.com
Poskytovanie sociálnej služby v pracovných dňoch od 08:00 h. do 16:00 h.


MESTO ŽILINA

Denné centrum – Bytčica
Dlhá 1
010 09 Žilina – Bytčica

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Mária Žideková
Tel. č.: +421 41 599 35 87
e-mail: dcbytcica@gmail.com
Poskytovanie sociálnej služby v pracovných dňoch od 13:00 h. do 17:00 h.


MESTO ŽILINA

Denné centrum
Dedinská 1
010 01 Žilina – Strážov
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Ing. Zuzana Miháliková
Tel. č.: +421 41 562 24 92
e-mail: dcstrazov@gmail.com
Poskytovanie sociálnej služby v pracovných dňoch od od 10:00 h. do 16:00 h.


MESTO ŽILINA

Denné centrum
Nám J. Borodača č. 1
010 08 Žilina – Vlčince
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Mgr. Augustín Lonc
Tel. č.: +421 41 565 55 68
e-mail: klubvlcince@gmail.com
Poskytovanie sociálnej služby v pracovných dňoch od 09:00 h. do 17:00 h.


Denné centrum – Trnové
Ovocinárska ulica 277/33
010 01 Žilina

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Marta Chovanová
Tel. č.: +421 905 940 350
e-mail: dctrnove@gmail.com
Poskytovanie sociálnej služby v pracovných dňoch: pondelok, streda a piatok od 13:00 h. do 17:00 h.


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2020. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia