Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 9 / 33

Medzinárodný deň žien v Dennom centre A. Kmeťa


21. marca 2017

Existuje veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom, prečo sú ženy  ženami, matky matkami. Prívlastky pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná však nepatria len mamičkám, ale všetkým ženám. Také sú ženy v očiach detí a v očiach všetkých mužov a manželov. Medzinárodný deň žien máme v pamäti ako deň, keď sa okrem symbolických
Čítať ďalej »

Poďakovanie vedeniu mesta Žilina


6. marca 2017

Vďaka ústretovosti vedenia mesta Žilina boli koncom roka 2016 zrealizované v zariadení sociálnych služieb mesta Žilina – Denné centrum, Dedinská 1, Strážov opravy, ktoré prispeli k ďalšiemu skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom (viď priložená fotodokumentácia) v meste Žilina, v mestskej časti Strážov. Členovia
Čítať ďalej »

Informácie o začiatku realizácie potravinovej pomoci


2. marca 2017

Informácie o začiatku realizácie Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci, opatrenie I – poskytovanie balíčkov potravinovej pomoci. – projekt zabezpečuje Diecézna charita Žilina v súčinnosti s mestom Žilina a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVR“) – termín realizácie/výdaj balíčkov: 08.03.2017 od 8:00 hod. do 14:00 hod. – miesto výdaja balíčkov: Horný Val 67/24, Žilina (bývalé priestory DC,
Čítať ďalej »

Priemerné bežné výdavky/príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú mestom Žilina v roku 2016


2. marca 2017

Mesto Žilina v rozsahu svojej samosprávnej pôsobnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina v roku 2016 poskytovalo resp. zabezpečovalo pre fyzické osoby, v nepriaznivej sociálnej situácií z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku sociálne služby: opatrovateľská
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia