Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 7 / 33

Mesto odovzdalo do užívania nový outdoorový fitpark


7. júna 2017

Seniori sa môžu tešiť z nového fitparku, ktorý dalo pre nich vybudovať mesto Žilina. Nachádza sa v areáli Denného centra, Námestie J. Borodača č. 1. Bolo vybudovaných 10 zariadení v celkovej sume 14 212,50 eura s DPH. Okrem primátora a seniorov sa otvorenia zúčastnili aj poslanci Jana Filipová, Iveta Martinková, Patrik Groma, Martin Barčík a Marián Zrník. Outdoorový fitpark bol vybudovaný pre
Čítať ďalej »

Zdevastované Detské jasle Veľká Okružná


19. mája 2017

Detské jasle Veľká Okružná 82, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zabezpečujú starostlivosť pre dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku. V zariadení detských jaslí je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou – očnou. Starostlivosť v zariadení detských jaslí sa poskytuje dieťaťu, ktorého rodičia/zákonní zástupcovia vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú
Čítať ďalej »

Žilinu reprezentoval klub seniorov – Žilinské Babenky


19. mája 2017

V rámci dlhoročnej spolupráce partnerských miest mesta Žilina sa aj v tomto roku konalo priateľské stretnutie členov žilinského klubu seniorov so seniormi v mestskej časti Praha 15. Mestská časť Praha 15, ktorá je žilinským partnerským mestom, hostila pri príležitosti Dňa seniorov 17. mája 2017 tanečníčky zo žilinského klubu seniorov – Žilinské Babenky. Žilinské Babenky pod
Čítať ďalej »

Informácie o realizácii 4. kola potravinovej pomoci


9. mája 2017

Na Slovensku prebehne už štvrté kolo potravinovej pomoci. Potravinové balíčky budú dostávať príjemcovia dávky v hmotnej núdzi, ktorí sú registrovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Balíčky sú určené prioritne pre rodiny v hmotnej núdzi s nezaopatrenými deťmi. V Žiline bude balíčky vydávať Diecézna charita Žilina dňa 19.05.2017 na adrese Horný Val 67/24, Žilina v čase od 8:00 hod. do
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2020. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia