Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 7 / 33

Turnaj v kolkoch – DC Strážov


2. augusta 2017

Dňa 21.06.2017 Denné centrum v Strážove zorganizovalo turnaj v kolkoch, ktorého sa zúčastnili Denné centrum A. Kmeťa, Denné centrum na Vlčincoch a Denné centrum Bytčica. Všetky spomínané denné centrá sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Týmto podujatím sa odštartoval I. ročník súťaže o putovný pohár pre víťazné denné centrum. Aktívna účasť členov denných centier a skvelá nálada potvrdili, že takéto
Čítať ďalej »

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch


22. júna 2017

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch.“ Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline sa obracia na širokú  verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch: Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy. Nepúšťajte
Čítať ďalej »

Mesto odovzdalo do užívania nový outdoorový fitpark


7. júna 2017

Seniori sa môžu tešiť z nového fitparku, ktorý dalo pre nich vybudovať mesto Žilina. Nachádza sa v areáli Denného centra, Námestie J. Borodača č. 1. Bolo vybudovaných 10 zariadení v celkovej sume 14 212,50 eura s DPH. Okrem primátora a seniorov sa otvorenia zúčastnili aj poslanci Jana Filipová, Iveta Martinková, Patrik Groma, Martin Barčík a Marián Zrník. Outdoorový fitpark bol vybudovaný pre
Čítať ďalej »

Zdevastované Detské jasle Veľká Okružná


19. mája 2017

Detské jasle Veľká Okružná 82, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zabezpečujú starostlivosť pre dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku. V zariadení detských jaslí je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou – očnou. Starostlivosť v zariadení detských jaslí sa poskytuje dieťaťu, ktorého rodičia/zákonní zástupcovia vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia