Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 6 / 33

Mesto Žilina otvára denný stacionár – tzv. Škôlku pre seniorov


9. augusta 2017

Mesto Žilina rozširuje poskytovanie sociálnych služieb o nové, ktoré bude poskytovať v priestoroch Denného stacionára na sídlisku Vlčince. Denný stacionár pre prijímateľov sociálnej služby bol slávnostne otvorený 8. augusta 2017. Otvoreniu predchádzali stavebné úpravy objektu, ktoré zahŕňali bezbariérový prekrytý prístup do objektu, sociálnych zariadení, na chodbe sa osadili madlá, pod schodiskom sa vytvoril uzamykateľný priestor
Čítať ďalej »

Mesto Žilina pomáha marginalizovaným skupinám obyvateľstva rôznymi projektami


9. augusta 2017

Mesto Žilina sa naďalej aktívne zapája do projektov podporujúcich prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva a snaží sa prispieť k zlepšeniu podmienok pre život, prácu i vzdelanie pre túto skupinu detí. Práca s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je jednoduchá a projekty či rôzne formy pomoci zamerané na ich podporu nie sú vždy úspešné. Snaha
Čítať ďalej »

Turnaj v kolkoch – DC Strážov


2. augusta 2017

Dňa 21.06.2017 Denné centrum v Strážove zorganizovalo turnaj v kolkoch, ktorého sa zúčastnili Denné centrum A. Kmeťa, Denné centrum na Vlčincoch a Denné centrum Bytčica. Všetky spomínané denné centrá sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Týmto podujatím sa odštartoval I. ročník súťaže o putovný pohár pre víťazné denné centrum. Aktívna účasť členov denných centier a skvelá nálada potvrdili, že takéto
Čítať ďalej »

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch


22. júna 2017

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch.“ Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline sa obracia na širokú  verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch: Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy. Nepúšťajte
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2020. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia