Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 6 / 33

Denné centrum A. Kmeťa prešlo počas leta rozsiahlou rekonštrukciou


4. septembra 2017

Počas letných mesiacov prebehla v Dennom centre na Ulici Andreja Kmeťa v Žiline rekonštrukcia vonkajších častí budovy a jej fasády. Stavebnými úpravami sa podarilo predísť namokaniu stien, fasády, balkónov, soklov a schodišťa. Vykonaním potrebných opráv sa skvalitnili podmienky i prostredie, v ktorom sa poskytujú sociálne služby. V denných centrách sa utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť, ako aj činnosti na udržiavanie fyzickej
Čítať ďalej »

V mestskej časti Trnové pribudlo nové denné centrum


9. augusta 2017

Štyri denné centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina výrazne prispievajú k zvýšenej kvalite života našich seniorov aj občanov so zdravotným postihnutím. V utorok 8. augusta pribudlo k už existujúcim aj ďalšie Denné centrum v Trnovom. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili primátor Igor Choma, zástupcovia primátora Patrik Groma a Anton Trnovec, poslanec Jozef Juriš. V denných centrách
Čítať ďalej »

Mesto Žilina otvára denný stacionár – tzv. Škôlku pre seniorov


9. augusta 2017

Mesto Žilina rozširuje poskytovanie sociálnych služieb o nové, ktoré bude poskytovať v priestoroch Denného stacionára na sídlisku Vlčince. Denný stacionár pre prijímateľov sociálnej služby bol slávnostne otvorený 8. augusta 2017. Otvoreniu predchádzali stavebné úpravy objektu, ktoré zahŕňali bezbariérový prekrytý prístup do objektu, sociálnych zariadení, na chodbe sa osadili madlá, pod schodiskom sa vytvoril uzamykateľný priestor
Čítať ďalej »

Mesto Žilina pomáha marginalizovaným skupinám obyvateľstva rôznymi projektami


9. augusta 2017

Mesto Žilina sa naďalej aktívne zapája do projektov podporujúcich prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva a snaží sa prispieť k zlepšeniu podmienok pre život, prácu i vzdelanie pre túto skupinu detí. Práca s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je jednoduchá a projekty či rôzne formy pomoci zamerané na ich podporu nie sú vždy úspešné. Snaha
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia