Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 5 / 34

Kancelária terénneho sociálneho pracovníka


6. októbra 2017

Mesto Žilina od júna 2016 pokračuje v implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Terénnu sociálnu prácu na území mesta Žilina a v lokalite Bratislavskej ulice, kde žijú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym
Čítať ďalej »

Zástupcovia Európskej komisie pre oblasť národnostných menšín navštívili Žilinu


2. októbra 2017

V stredu 27. septembra sa na pôde Mestského úradu v Žiline konalo stretnutie primátora Igora Chomu s predstaviteľmi Európskej komisie pre oblasť nediskriminácie a koordinácie politík ohľadne integrácie Rómov. Počas rokovania prítomní diskutovali o viacerých problémoch, ktoré sa týkajú práve rómskej komunity a snažili sa nájsť vhodné riešenia, ako túto situáciu zmeniť.  Rokovanie iniciovali samotní predstavitelia Európskej komisie, aby zistili, aký
Čítať ďalej »

Festival seniorov 2017


27. septembra 2017

V piatok 29. septembra 2017 od 13.00 hod. Vás mesto Žilina spolu s Radou seniorov mesta Žilina a Senior klubom Priatelia pozývajú na Mariánske námestie, kde sa koná jubilejný X. ročník Festivalu seniorov. Na festivale tak ako po minulé roky vystúpia tanečné, hudobné a spevácke súbory nielen zo Žiliny. Účastníci festivalu prostredníctvom hudby, spevu, tanca, ľudových krojov, výstavy
Čítať ďalej »

Stanovisko k ,,Správe o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom”, vypracovanej Kanceláriou verejnej ochrankyne práv


27. septembra 2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 18. septembra 2017 zobralo na vedomie Stanovisko mesta Žilina k „Správe o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom“. Mesto Žilina má za to, že neporušilo čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky základné právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia