Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 33 / 33

V detských jasliach v Žiline sa už 20 rokov liečia deti s poruchami zraku


13. novembra 2012

Detské jasle na Hlinách II v Žiline oslavujútento rok 20 rokov od vzniku možnostiliečiť v nich deti s poruchami zraku.Počas 20-ročného fungovania sa tu liečilo vyše 150 detí. Liečba zrakových diagnóz je dlhodobá a vyžaduje si náročné očné cvičenia, ktoré prebiehajú s očnou sestrou a sú zosúladené s denným režimom detí v jasliach. Prevádzka detských jaslí je možná vďaka dlhoročnej podpore Mestského
Čítať ďalej »

Nové internetové stránky nielen o sociálnych službách v Žiline


25. októbra 2012

Žilina 25. 10. 2012 – Internetové stránky www.socialne.zilina.sk sú venované občanom mesta s cieľom čo najviac sprehľadniť sociálne služby a zvýšiť tak informovanosť verejnosti o možnostiach ich využitia. Občania sa na týchto stránkach môžu oboznámiť so sociálnymi službami, ktoré sa nachádzajú v meste, kto ich poskytuje, kde ich nájsť a pod. Stránky poskytujú stručný prehľad
Čítať ďalej »

Príhovor prvej zástupkyne primátora Mesta Žilina seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším


22. októbra 2012

Vážení prítomní hostia, členovia základnej organizácie jednoty dôchodcov ! Je mi cťou, že Vás v mene primátora mesta Žilina Igora Chomu môžem pozdraviť na dnešnej členskej schôdzi Základnej organizácie jednoty dôchodcov z príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorá sa koná v období , kedy si mesto Žilina, pripomína 700. výročie od svojej prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste. Október
Čítať ďalej »

Protidrogový projekt „Povedzme hlasné nie!“ zameraný na žiakov základných škôl


11. októbra 2012

Projekt „Povedzme hlasné nie!“, ktorý sa začne realizovať v auguste 2012 a bude trvať približne 3 mesiace, je zameraný na osvetu medzi deťmi základných škôl v súvislosti s nástrahami, ktoré prinášajú do života drogy. Priebeh aktivít na základných školách zabezpečuje Mesto Žilina v spolupráci s Úniou centier prevencie a pomoci – DAFNÉ, ktorá má dlhoročné skúsenosti s výkonom protidrogovej prevencie. Cieľom
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia