Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 32 / 33

„Povedzme hlasné NIE“ – záverečná správa z projektu


15. januára 2013

„Povedzme hlasné NIE“ Cieľom projektu bolo podporiť žiakov v uvedomení si zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď jedinec podlieha tlakom skupiny, alebo tlakom vnútorného prostredia. Projektu sa zúčastnilo 305 detí. Boli to žiaci piatych ročníkov 13tich základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina. Projekt pozostával zo zážitkových aktivít, ktoré boli realizované v skupinách s dvoma odbornými lektormi. Zvyčajne bola
Čítať ďalej »

Výstava fotografií detí zapojených do protidrogového projektu


21. decembra 2012

Projekt s názvom „Povedzme hlasné nie!“, ktorý sa realizoval v mesiacoch august až december 2012, bude zavŕšený výstavou fotografií detí zapojených do projektu. Výstava, určená nielen pre samotné deti a ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť je prístupná vo vestibule Mestského úradu v Žiline od 21. decembra 2012 až do 28. februára 2013. Projekt bol zameraný na osvetu
Čítať ďalej »

Dobrovoľnícky projekt Diecéznej Charity – Polievka pre bezdomovcov


7. decembra 2012

V chladných dňoch predvianočného obdobia nezabúdajú súcitní ľudia na spoluobčanov bez domova. Aby i tento rok aspoň ako – tak ľudsky prežili, potrebujú aj našu pomoc, a to nielen formou teplého oblečenia či nejakej tej provizórnej strechy nad hlavou. Jedno teplé jedlo denne, hoci sa to nezdá, patrí k podstatným prvkom prežitia na ulici. Bezdomovcov v
Čítať ďalej »

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvára brány novej Univerzity III. veku v meste Žilina od januára 2013


30. novembra 2012

V rámci celoživotného vzdelávania dospelých otvára Ústav sociálnej práce Božieho Milosrdenstva v Žiline, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, záujmové vzdelávanie Univerzity tretieho veku v študijnom programe Sociálna práca a psychológia zdravia. Vzdelávanie na Univerzite tretieho veku neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev a prekonávanie pocitu osamelosti. Vzdelanie a vzdelávanie predstavujú
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia