Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 31 / 33

Mesto Žilina pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020


27. marca 2013

Mesto Žilina pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020. Pripravili sme pre Vás dotazník, ktorého vyplnením sa aj vy môžete aktívne zúčastniť plánovania budúceho rozvoja mesta. Názory občanov nášho mesta sú pre nás veľmi dôležité. Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka: Vážení občania, Mesto Žilina pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a
Čítať ďalej »

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom v súvislosti s úhradami


21. marca 2013

RTVS dnes spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod. Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí
Čítať ďalej »

Žilina realizuje projekt vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít


21. februára 2013

Mesto Žilina začalo od 1. januára 2013 realizovať projekt s názvom „Účinné vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ich rodinných príslušníkov“. Cieľom projektu je zvýšenie vzdelanostnej úrovne a osobnostného rozvoja detí a mládeže ako aj dospelých osôb z MRK uplatňovaním účinných foriem vzdelávania a ich doplnkových aktivít. Celkový rozpočet pre personálne, materiálové a ostatné
Čítať ďalej »

Upozornenie o skončení platnosti „Osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu“, vydaného do 31. decembra 2008


24. januára 2013

M E S T S K Á    P O L Í C I A    Ž I L I N A UPOZORNENIE Týmto Vás upozorňujeme, že podľa § 65 Zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skončila dňa 31.decembra 2012 platnosť Osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia