Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 28 / 33

Pozvánka na stretnutie pracovných skupín Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žiliny na roky 2014-2018


15. júla 2013

Dňa 29.07.2013 o 13.00 hod. sa v priestoroch Mestského úradu v Žiline v zasadačke č. d. 104 na 1. poschodí, uskutoční úvodné stretnutie komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018. Vítaní sú všetci občania, ktorí majú záujem svojimi návrhmi, pripomienkami alebo podnetmi zapojiť sa do tvorby uvedeného dokumentu. Pozvánka na stretnutie pracovných skupín Komunitného
Čítať ďalej »

Mesto Žilina začalo implementovať “Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach”


15. júla 2013

V júli tohto roku začalo mesto Žilina implementovať “Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach” prostredníctvom, ktorého je zabezpečený výkon a poskytovanie sociálnych služieb marginalizovaným skupinám obyvateľov mesta Žilina a to najmä v lokalite Bratislavskej ulice. Cieľom národného projektu terénnej sociálnej práce je zabezpečiť efektívny spôsob podpory výkonu TSP v obciach. Projekt bol podporený Fondom
Čítať ďalej »

Prázdninové aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia


12. júla 2013

Projekt “Prázdninové aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia” nadväzuje na predchádzajúcu činnosť NC na Bratislavskej ulici v Žiline. Počas obdobia letných prázdnin deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nemajú možnosť venovať sa záujmovým aktivitám. Predkladaný projekt umožní deťom aj v doobedných hodinách venovať sa počas prázdnin 3 krát do týždňa záujmovým aktivitám – športu, tancu
Čítať ďalej »

Naše Mesto 2013


24. júna 2013

Zamestnanci Mestského úradu sa aj tento rok zapojili do akcie “Naše Mesto 2013” organizovanou Nadáciou Pontis a skupinou firiem ENGAGE. Za výdatnej podpory zamestnancov KIA Motors Slovakia, s.r.o., Stredoslovenskej energetiky, a.s. a dobrovoľníkov z radov rodičov a ich rodinných príslušníkov sa podarilo vykonať veľké množstvo záslužnej práce pre detičky navštevujúce mestské detské jasle na Puškinovej ulici
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia