Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 22 / 33

Bezplatná právna poradňa pre verejnosť – Mestský úrad v Žiline


17. apríla 2014

Zmeny v príspevkoch pre rodičov od 1.januára 2014


20. marca 2014

Od prvého januára 2014 nastanú zmeny vo vyplácaní príspevkov pre rodičov. Ministerstvo   práce, sociálnych vecí a rodiny SR k nim pristúpilo z dôvodu účelnejšieho využívania  finančných prostriedkov na podporu rodín s deťmi. Príspevok pri narodení dieťaťa Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa zlučujú do  jednej dávky. Pri prvom až
Čítať ďalej »

Oznamovacia povinnosť rodiča o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku


4. marca 2014

Oprávnená osoba (rodič) je povinná  po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky oznámiť platiteľovi (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa. Táto povinnosť sa neskúma, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je
Čítať ďalej »

Zbierka pre klientov Nizkoprahového centra “Na predmestí”


15. januára 2014

KIA Motors Slovakia s.r.o. odovzdali pracovníkom Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu „Na predmestí“ ďalšiu materiálnu zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi a v ťažkej životnej situácií. Spoločnosť KIA Motors Slovakia sa týmto zapojila do materiálnej zbierky, ktorú zorganizovala Nadácia Pontis v spolupráci s firmami združených v skupine Engage. Pracovníci centra ju následne odovzdávali 18. novembra 2013.
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia