Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 11 / 33

Rada seniorov praje veselé Vianoce


22. decembra 2016

Najkrajšie sviatky roka sú tu! Vianoce, čas pokoja a lásky. Predvianočné obdobie sa vlastne začína zapálením prvej sviečky na adventnom venci. Na Vianoce v domácnosti rozvoniavajú koláčiky a medovníky pečené s láskou. Vianočný stromček v obývačke svieti pestrými farbami a na Štedrý večer je pod ním veľa darčekov, ktoré potešia každú ľudskú dušu. V izbe
Čítať ďalej »

Nové web stránky detských jaslí mesta Žilina


22. decembra 2016

Detské jasle sú účelovým zariadením, v ktorých je zabezpečená starostlivosť pre deti od 1 roka veku do 3 rokov veku dieťaťa. Starostlivosť je poskytovaná v záujme všestranného fyzického a psychického vývoja dieťaťa pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa. Práca s deťmi je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca individuálne a vekové zvláštnosti dieťaťa. Cieľom je vytvárať príjemné prostredie stimulujúce telesný
Čítať ďalej »

Mikuláš navštívil seniorov v zariadení ÚSMEV


21. decembra 2016

Rok prešiel a v zariadení pre seniorov ÚSMEV sa všetci obyvatelia na chvíľočku vrátili do detských čias. Dňa 6. decembra 2016 v popoludňajších hodinách zavítal do zariadenia za doprovodu harmoniky Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi porozdávali všetkým obyvateľom sladkosti a nezabudol ani na chorých a ležiacich, ktorých bol taktiež obdarovať na ich izbách. Okrem sladkostí
Čítať ďalej »

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018 – plnenie


14. decembra 2016

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ukladá v § 80 písm. a) obci „vypracovať, schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode“. Materiál bol prerokovaný a schválený (uznesenie MsZ č. 178/2013)  na 34. zasadnutí
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2021. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia