Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82 sú zamerané na špeciálne ortoptické vady detí, s ktorými sa denne vykonávajú odborné zrakové cvičenia so špecializovanou ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch v spolupráci s očnou detskou lekárkou. Očné cvičenia sú zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa v zariadení.

Kapacita zariadenia: 50 detí

Kontakt:
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Veľká Okružná 82
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Vedúca zariadenia: Ľubica Hajduková
tel. č.: +421 41 763 46 13
e-mail: jaslevo@gmail.com
web: www.jasleokruzna.zilina.sk

Fotogaléria 2019
Fotogaléria

Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku