Mesto Žilina zriadilo 5 denných centier, ktoré výrazne prispievajú k zvýšenej kvalite života žilinských seniorov, kde sa dajú získať užitočné rady a vznikajú nové priateľstvá. Zodpovední zamestnanci v denných centrách v spolupráci s odborom sociálnym a zdravotným utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity občanov. V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov § 56 sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Legislatíva:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

PRIHLÁŠKA Denné centrum

Súhlas-spracovanie osobných údajov denné centrum

XII. ročník Festival seniorov


Denné centrum na Vlčincoch, Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina

V dennom centre sú seniorom k dispozícii 3 počítače pripojené na internet a 2 x týždenne funguje krúžok zameraný na prácu s počítačom. V priestoroch denného centra sa nachádza rekondičná miestnosť pre telesné aktivity seniorov.
Kontakt: zodpovedný zamestnanec Mgr. Augustín Lonc, č. tel.: 041/565 55 68
E-mail: klubvlcince@gmail.com

Z činnosti denného centra:

Dňa 29.09.2016 sa uskutočnil poznávací zájazd členov denného centra (DC): Blansko – Macocha. Zájazdu sa zúčastnilo 49 členov DC. Počas zájazdu si členovia DC pozreli ZOO a jaskyňu Macocha. Z prehliadky mali členovia DC pekné zážitky. Počas cesty členov DC neopúšťala výborná nálada, ktorá bola sprevádzaná spevom a humorom. Zájazd bol vydarenou akciou, uskutočnil za finančnej pomoci mesta Žilina, za čo veľká vďaka.

foto-1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aktivity našich seniorov


Denné centrum v Strážove, ul. Dedinská 1, 010 01 Žilina

Seniorom je k dispozícii je 1 počítač pripojený na internet. Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.
Kontakt: zodpovedný zamestnanec Ing. Zuzana Miháliková, č. tel.: 041/562 24 92
E-mail: dcstrazov@gmail.com

Z činností denného centra v roku 2019:
Dovolenka v Chorvátsku
Výlet_skanzen Modra_Živá voda_Velehrad
Učili sme sa piecť moravské koláče
Výroba origami

Výročná členská schôdza
Dňa 21.03.2019 sa v priestoroch MŠ v Strážove konala výročná členská schôdza. Okrem zhodnotenia činnosti za rok 2018 a oboznámenia sa s aktivitami na rok 2019 sme medzi sebou privítali hostí, p. Stanislavu Červeňovú z odboru prevencie kriminality kancelárie MV SR, p. Ľubicu Gálisovú – prezidentku fóra pre pomoc starším a lektorku odboru kriminality MV SR a Mgr. Michaelu Danihelovú – pracovníčku fóra pre pomoc starším.
Pani Gálisová vo svojej prednáške „ Ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov“ seniorov oboznámila o najčastejších spôsoboch podvodného konania páchateľov a dala im mnoho užitočných rád aj z praktického života, ako sa im vyvarovať. Za veľmi peknú a hodnotnú prednášku ďakujeme.

Výroba veľkonočných pohľadníc
Prednáška o Iráne
Krakelovanie

Z činností denného centra v roku 2018:
Výroba vianočných ozdôb
Vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconarii
Mesiac úcty k starším
Dovolenka členov DC v Cirkevnici
Zájazd do Slovenského Grobu
Športový viacboj
Deň matiek a otcov
Výlet na hrad Strečno
Stavanie a váľanie mája 2018
Aby pamäť nestarla…

Dňa 07.02.2018 sme sa v dennom centre stretli pri premietaní fotiek z vysokohorskej expedície žilinských turistov, tentokrát z Nórska. Prítomní sa dozvedeli, že Nórsko nie je len krajina fjordov a Vikingov, ale môže sa pochváliť aj nespočetnými prírodnými krásami. Prostredníctvom pútavých fotografií a sprievodného slova sme sa preniesli na najvyšší vrch Nórska, na najvyšší vodopád v Európe a prešli najdlhší tunel na svete, ktorý meria 24,5 km. Dozvedeli sme sa veľa o živote, rybolove a hospodárstve v tejto krajine.
Žilinský turisti v Nórsku

V dňoch 24.01.2018, 31.01.2018 a 14.02.2018 sme v našom dennom centre privítali pani Korduliakovú, ktorá nám predviedla techniku pletenia z papiera. Na začiatku nám ukázala, ako si vyrobiť papierové ruličky, z ktorých sa potom dajú upliesť nádherné veci. Vyrobili sme papierový kvetináč, košíček, veľkonočný venček a iné ozdoby. Hotové veci po konečnej úprave boli na nerozoznanie od pletených vecí z prútia. Už teraz sa tešíme na ďalšie tvorivé činnosti, ktoré nás čakajú.
Pletenie z papiera

Z činností denného centra v roku 2017:
Vianočné posedenie pri kapustnici
Mikuláš pre deti zo Strážova
Príprava vianočnej torty
Vianočná výstava ručných prác
Príprava vianočných ozdôb

Dňa 26. 10. 2017 sa v DC v Strážove konalo slávnostné posedenie pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším. Po príhovore sme si pripomenuli aj jubilantov, ktorí tohto roku oslávili svoje okrúhle výročie. Posedenie spestril kultúrny program plný básničiek v podaní detičiek z materskej školy v Strážove a piesní v podaní speváckeho zboru Máj. Seniori strávili príjemné popoludnie spolu s poslancom pánom Delinčákom, ktorý prijal naše pozvanie.
Mesiac úcty k starším

Prezentácia zdravotníckych pomôcok
Dňa 11.10.2017 sme privítali medzi sebou zástupcov firmy Zdravé stránky pána Zábojníka a pani Mišíkovú, ktorí nám odprezentovali zdravotnícke pomôcky pre mobilných aj imobilných občanov. Pán Zábojník  nám zaujímavo opísal a aj prakticky predviedol funkčnosť jednotlivých pomôcok, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života. Zameral sa hlavne na pomôcky, ktoré sa týkali pohybu, bežnej dennej činnosti, hygieny, spánku a cvičenia. Prítomní boli s prezentáciou veľmi spokojní.
Prezentácia zdravotníckych pomôcok

Výlet do Levoče
Dňa 20. septembra 2017 sa členovia Denného centra v Strážove zúčastnili poznávacieho a relaxačného výletu do Levoče a na termálne kúpalisko Vrbov. Výletu sa zúčastnili aj členovia z Denných centier A. Kmeťa a z Bytčice. Zúčastnení mali možnosť v Levoči nahliadnuť do histórie mesta, ktoré je vďaka svojim skvostným historickým pamiatkam zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Po prehliadke Baziliky minor sv. Jakuba, kde sme si pozreli  zbierku oltárov, medzi nimi aj najznámejší a najvyšší drevený oltár Majstra Pavla z Levoče, sme si v sprievode sprievodkyne pozreli ďalšie historické stavby mesta Levoča – renesančnú radnicu, evanjelický kostol, zvonicu, gotické a renesančné meštianske a patricijské domy. Obdiv vyvolalo gymnázium postavené ešte pred I. svetovou vojnou, ktoré je stále v prevádzke a je úchvatné krásnou architektúrou, ako aj mestské hradby. Cestou naspäť sme sa zastavili vo Vrbove – kúpeľnom komplexe, kde si naši členovia po prehliadkach oddýchli a zrelaxovali sa v liečivej termálnej vode. Výlet bol zaujímavý, vydarený a aj počasie nám prialo a počas celého dňa sa na nás usmievalo levočské slniečko.
Bez finančnej podpory vedenia mesta Žilina by sme takýto pekný výlet nemohli uskutočniť, preto mu vyjadrujeme vďaku za finančnú pomoc.
Výlet do Levoče

Turnaj v kolkoch
Dňa 21.06.2017 zorganizovalo DC v Strážove turnaj v kolkoch medzi DC A. Kmeťa, DC – Vlčince a DC v Bytčici. Toto prvé stretnutie odštartovalo I. ročník súťaže o putovný pohár pre víťazné družstvo. Hojná účasť a skvelá nálada potvrdili, že takéto akcie pre seniorov sú prospešné na udržanie ich fyzickej kondície a na stretávanie sa starých a nových kamarátov. Akciu prišiel podporiť aj poslanec pán Branislav Delinčák. Súťaž prebiehala v duchu hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“
Turnaj v kolkoch

Ukážky zdobenia tort
V priestoroch nášho denného centra nás dňa 16.06.2017 potešila prítomnosť pani Anny Šoškovej zo Strážova, ktorá sa vo voľnom čase venuje pekárskemu umeniu – výrobe a originálnej výzdobe tort. Vďaka nej mohli prítomné ženy nazrieť do tajov tohto pekárskeho umenia, ktoré prekvapilo neuveriteľným množstvom rôznych pracovných pomôcok. Ženy ocenili aj veľkú fantáziu, trpezlivosť a šikovné prsty pani Šoškovej. Táto akcia ich tak nadchla, že už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, na ktorom budú môcť samy predviesť svoju šikovnosť a zručnosť pri výzdobe vlastných tort.
Ukážky techniky zdobenia tort

Deň matiek a Deň otcov
Dňa 17.05.2017 sa uskutočnilo slávnostné posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek a Dňa otcov v dennom centre v Strážove. Deň matiek patrí medzi dojemné sviatky – pre každého je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Chápe, odpúšťa, poľutuje a miluje svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Pripomenuli sme si aj históriu vzniku tohto dňa. Otcovia tiež rozdávajú lásku, pochopenie a dotvárajú atmosféru šťastnej rodiny. Preto sme si uctili jeden aj druhý sviatok pri tomto slávnostnom posedení, pri príjemnom kultúrnom programe a malom občerstvení. Na záver nás svojou prítomnosťou potešil náš poslanec p. Branislav Delinčák.
Deň matiek a Deň otcov

Výstava tvorivých prác
V dňoch od 02. – 05.05.2017 Denné centrum v Strážove usporiadalo pre členov a občanov prvýkrát výstavku tvorivých prác. Na výzvu zareagovalo 17 občanov, ktorí ponúkli svoje diela v rôznych oblastiach tvorby a zbierkovej činnosti. Boli tu vystavené praktické veci v dome našich rodičov, krásy prírody a trochu histórie očami amatérskej fotografky, obrazy maľované aj ručne vyšívané, zužitkovanie nepotrebných vecí na umelecké dielo, obrusy vyšívané aj háčkované. Boli tu diela aj zo sakrálnej tvorby, ručne vyrobené drevené hračky a svoj priestor dostali aj mladí. Bolo sa na čo pozerať. Už teraz denné centrum plánuje uskutočniť na budúci rok ďalšiu výstavku, ktorá bude na inú tému.
Výstava tvorivých prác

Expedičný fotoaparát
Dňa 21. 02. 2017 sa členovia Denného centra v Strážove stretli na akcii, ktorá ich aspoň na chvíľu preniesla z mesta do divokej prírody a krásnych veľhôr. Premietali sa fotky z vysokohorskej expedície žilinských turistov v Kirgizstane a z pohoria Ťan – Šan. Prítomní sa dozvedeli veľa o minulosti a živote kirgizov.  O tom, akí sú to veľmi milí a pohostinní ľudia, ako sa býva v jurtách, ako chutí kumys a ako sa cvála na koni po nádherných pastvinách. Kirgizsko nazývajú aj Švajčiarskom centrálnej Ázie. Fascinujúce boli najmä vysoké pohoria, ľadovcové jazyky, jazerá a rozsiahle doliny. Už teraz sa všetci tešia na ďalšie premietanie veľhôr z iných krajín sveta.
Za vydarenú akciu patrí vďaka p. Jozefovi Mihálikovi, za pútavé fotografie a sprievodné slovo a radnici mesta Žilina za požičanie premietacieho plátna.

Stavebné úpravy denného centra
Vďaka ústretovosti vedenia mesta Žilina boli koncom roka 2016 zrealizované v zariadení sociálnych služieb mesta Žilina – Denné centrum, Dedinská 1, Strážov stavebné úpravy, ktoré prispeli k ďalšiemu skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom (viď priložená fotodokumentácia) v meste Žilina, v mestskej časti Strážov. Členovia denného centra touto chcú poďakovať vedeniu mesta, osobitne primátorovi Ing. Igorovi Chomovi.


Aktivity seniorov v roku 2016:
Mesiac úcty k starším
Práca servítkovou technikou
Výlet Banská Štiavnica
Dňa 05.10.2016 sa členovia DC v Strážove zúčastnili autobusového zájazdu na trase Žilina – Banská Štiavnica – termálne kúpalisko Vyhne a späť.
„Program s turistickým sprievodcom pánom Danášom v Banskej Štiavnici bol nad očakávania. Toto mesto priťahuje každého svojou skvostnou a nedotknutou architektúrou. Prehliadku začali členovia DC na námestí sv. Trojice, pokračovali návštevou evanjelického a katolíckeho kostola, navštívili betlehem a malinkú baňu. Prešli malý okruh Starého zámku a putovanie ukončili v prírodnom banskom múzeu v skanzene. Zážitky boli krásne a určite to stojí za to vrátiť sa do Banskej Štiavnice ešte raz. Vďaka mestu Žilina za finančnú pomoc.“

Stavanie mája 2016


Denné centrum A. Kmeťa 38, 010 01 Žilina

Seniorom sú k dispozícii 2 počítače pripojené na internet.
Kontakt: zodpovedný zamestnanec Dagmar Riboňová, č. tel.: 041/ 5166141
E-mail: dc.mesto@gmail.com

Z činnosti denného centra v roku 2019:
Športový viacboj seniorov v DC Bytčica 2019
Výlet_Rajecká Lesná_Čičmany_Bojnice
Posedenie ku dňu otcov
Úprava záhrady v dennom centre
Prednáška PhDr. Soni Holubkovej
Posedenie ku dňu matiek 2019

Z činnosti denného centra v roku 2018:
Vianočné posedenie 2018
Výlet Staškov_Čadca_Stará Bystrica
Prvý ročník Športový viacboj 2018
MDŽ 2018
Oslava narodením členky denného centra
Prednáška na tému Zdravá výživa a zdravý životný štýl
Fašiangy 2018

Z činnosti denného centra v roku 2017:
Vianočné posedenie 2017
Výroba vencov
Akadémia 2017
Stretnutie členov denného centra
Festival seniorov 2017
Prvý ročník turnaja v kolkoch
Medzinárodný deň žien 2017
Oslava životného jubilea

Aktivity seniorov v roku 2016:
Vianočné posedenie
Výlet na Liptov
Tvorivé dielne
Mesiac úcty k straším
Výročná akadémia ,,Žilinské babenky”
Rekonštrukcia kotolne denného centra

Z činnosti denného centra:
Úprava a revitalizácia denného centra
Deň matiek


Denné centrum Dlhá 1, 010 09 Žilina – Bytčica

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Mária Žideková, č. tel.: 041/ 599 35 87
E-mail: dcbytcica@gmail.com

Z činností denného centra v roku 2020:
Fotogaléria činností roku 2020
Oslava MDŽ v dennom centre
Návšteva divadla v Spišskej Novej Vsi
Ručné práce
Prednáška o poskytnutí prvej pomoci
Bowling Academy 2019
Poézia a páračky v dennom centre
Tradičné páračky
Opereta Hrnčiarsky bál v Banskej Bystrici

Z činností denného centra v roku 2019:
Členská schôdza
Robíme čo nás baví v DC Bytčica
Šarišský hrad, Solivar, Červenica_opálové bane
Rozlúčka s prázdninami
Oslavy 75. výročia SNP v dennom centre
Prednáškový deň v DC Bytčica
Ručné práce_výroba nákupných tašiek
Spoznávanie krás Slovenska vlakom
Oslava narodenín v dennom stacionári
Mohyla M. R. Štefánika
Oslavy 1. mája v DC
74. výročie oslobodenia mesta Žilina
Pamätník v Bytčici
Ručné práce k Veľkej noci
Gánovce
Jarné upratovanie
Deti z MŠ Bytčica navštívili DC
Návšteva opery v Bratislave ,,Poľská krv”
Čistenie okolia denného centra
Ručné práce s Jankou v DC Bytčica
Ručné práce k Veľkej noci
Členská schôdza v DC Bytčica k MDŽ
Pochovávanie basy
Fašiangové posedenie
Múzeum hračiek v Dubnici nad Váhom
Hra ,,Štvorec” nové SND
Rozprávka ,,Palculienka” v SND
Stretnutie so štátnym tajomníkom MPSVR SR
Hrebienok ,,Ľadové sochy”
Páračky v Dennom centre Bytčica 2019

Z činnosti denného centra v roku 2018:
Členská schôdza – Mesiac úcty k starším
Členská schôdza v DC Bytčica
74. výročie SNP a vatra slobody v Bytčici
Úprava okolia pri pamätníku padlých v Bytčici
Spoznávanie Slovenska Vlakom Košice
Spoznávame Slovensko vlakom
Návšteva opery v Národnom divadle
1.Športový viacboj
Prednáška v DC Bytčica
Členská schôdza ku dňu matiek
Pietna spomienka k 73. výročiu oslobodenia Žiliny pri pamätníku v Bytčici 30.04.2018
Neformálne pracovné stretnutie Rady seniorov mesta Žilina
Pozvánka Bezpečné správanie seniora
Beseda Ministerstva vnútra SR
Jarné upratovanie v dennom centre
Príprava veľkonočných ozdôb
Ručné práce k Veľkej noci
MDŽ v dennom centre
Pochovávanie basy
Návšteva divadla v Spišskej Novej Vsi
Páračky 2018
Návšteva mestského divadla – hra Triedny nepriateľ
Hrebienok ,,Ľadový dom”
Členská schôdza v DC Bytčica 24.01.2018

Z činnosti denného centra v roku 2017:
Pečenie vianočných oblátkov 
Seminár k ochrane spotrebiteľov od ESC Ministerstvo hospodárstva SR
Slovensko bez bariér – seminár
Úprava okolia denného centra
Prievidza a Bojnice
Čachtice
Agrokomplex Nitra
Liptovský Hrádok
Oravský Podzámok
Kežmarok
Liptovský Mikuláš
Športové hry seniorov s vnúčatami
1. máj v DC Bytčica
Ručné práce k Veľkej noci
Výlet na hrad Modrý Kameň a zámok Holíč
V. ročník akcie ,,Vyčistíme si Bytčicu”
MDŽ v Dennom centre Bytčica

Výročná členská schôdza v DC Bytčica
Členovia Denného centra Bytčica, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa dňa 25.01.2017 stretli na výročnej členskej schôdzi. Cieľom programu výročnej členskej schôdze bolo zhodnotenie činností za uplynulý rok 2016 a zároveň plánovanie činností na rok 2017. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 132 členov Denného centra Bytčica. Záujem o sociálne služby v dennom centre je vysoký a nových členov stále pribúda, čo nás teší. Kultúrny program zabezpečila novovzniknutá spevácka skupina Bytčický JAS.

Z činností denného centra v roku 2016:
Rekonštrukcia stropu v DC Bytčica
Stretnutie členov Denného centra Bytčica
Ručné práce k Vianociam
Vianoce sa blížia
Jesenné upratovanie
Stretnutie s herečkami v Prahe 

Senior olympiáda v DC Bytčica
V Dennom centre Bytčica si dňa 29.09.2016  seniori zmerali svoje sily na športovej akcii ,,Senior olympiáda“  a súťažili o Putovný pohár  podľa hesla: Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami. Každý absolvoval sedem disciplín zameraných na pohyb a pobavenie. V každej disciplíne boli vyhodnotené prvé tri miesta odmenené medailami, ktoré im odovzdal  II. viceprimátor  mesta Žilina Mgr. Anton  Trnovec. Putovný pohár získal športovec  s najlepším bodovým umiestnením.
Víťazmi však boli všetci účastníci. Prekonali vlastnú pohodlnosť a spoločne si zašportovali.
Gulášové pohostenie už tradične pripravili osvedčení kuchári z vlastných radov. Ďakujeme mestu Žilina za vytvorenie možnosti na aktívne vyžitie seniorov  v DC Bytčica.

1_výročie otvorenia denného centra  
Pochovávanie basy
Páračky v dennom centre 2016

Aktivity denného centra v roku 2015:
Divadelné predstavenie ,,Falošná minca”
Zo zájazdu pamiatky UNESCO
Športové hry seniorov 2015
Rozšírenie priestorov denného centra
Spomienkový deň SNP
Pozvánka
Návšteva Bratislavy
Zvolen – Borová hora
Slovenský raj: Tomášovský výhľad
Podhájska
Čierny Balog – Vydrovo
Kúpanie v Turčianskych Tepliciach

Každý deň okrem nedele máme služby v Pamätnej izbe Bytčice od 13:00 do 16:00 hod.

Denné centrum Trnové, Ovocinárska ulica 277/33, 010 01 Žilina

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Marta Chovanová, č. tel.: 0905 940 350
E-maildctrnove@gmail.com

Z činností denného centra v roku 2019:
DC Trnové Levoča 18_5_2019
Aktivity DC Trnové 2019

Z činností denného centra v roku 2018:
Aktivity DC Trnové september 2018
Prednáška o liečivých bylinách v dennom centre dňa
Zber liečivých bylín DC Trnové
Plán činností na rok 2018 DC Trnové
Členská schôdza v dennom centre
Kaukaz pohorie medzi dvoma svetmi
Jaskyne na Slovensku a v Chorvátsku
Trénovanie pamäti – prednáška
Začiatok nového roka 2018 v Dennom centre Trnové
Prvé stretnutie členov denného centra v decembri 2017
Otvorenie denného centra 2017