Primátor Igor Choma a žilinskí seniori otvorili ďalšie priestory denného centra.   Primátor Igor Choma si zahral so seniormi pingpong.

Súčasné vedenie mesta dbá aj o to, aby seniorom vytvorilo dostatok priestoru na sebarealizáciu. Primátor mesta Žilina Igor Choma, zástupca primátora Anton Trnovec a žilinskí seniori otvorili nové priestory Denného centra v Žiline, ktoré sa nachádza v Kultúrnom dome v Bytčici na Dlhej ulici. 

Začiatkom mája tohto roka mesto otvorilo už v poradí štvrté Denné centrum v Žiline, ktoré sa nachádza v Kultúrnom dome v Bytčici na Dlhej ulici. Dnes v tomto centre pribudli ďalšie dve miestnosti, ktoré môžu plnohodnotne využívať aj seniori, ktorí majú vzťah k športu alebo chcú relaxovať pri surfovaní na internete.

„Som úprimne rád, keď seniori oceňujú iniciatívu mesta, ktoré sa im snaží v rámci možností vytvoriť podmienky na plnohodnotný život. Je dôležité, aby sa každá generácia v Žiline cítila dobre a našla v našom meste všetko, čo potrebuje. Preto sme sa snažili promptne reagovať na požiadavku seniorov rozšíriť denné centrum v Kultúrnom dome v Bytčici, aby dokázali kapacitne pokryť svoje aktivity. To sa nám za pár mesiacov podarilo, takže dúfam, že sme opäť prispeli dobrou vecou pre našich seniorov, “ dodáva primátor mesta Žilina Igor Choma.

Denné centrum na Dlhej ulici v Bytčici je v prevádzke denne počas pracovných dní v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. V prípade záujmu o aktivity centra sa môžu seniori prihlásiť u zodpovedného zamestnanca pani Márii Židekovej na tel. čísle 0903 502 336.