Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
oznamuje 5 voľných pracovných miest na:

Odbor sociálny, zdravotný a bytový –  pozícia opatrovateľ/ka/, pracovný pomer na dobu určitú, do septembra /2015 v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Termín nástupu 01.07.2014

Základné požiadavky:

– vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo,
– má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo,
– má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo,
– má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo,
– absolvoval/a/  akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
– prax v poskytovaní opatrovateľskej služby vítaná,
– schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
– flexibilita, kreativita,
– zodpovednosť,
– bezúhonnosť.

čítaj viac …