Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu dňa 08.07.2015 navštívil Rómov žijúcich na Bratislavskej ulici v Žiline. Koordinátori Ivan Mirga, Tomáš Ščuka a Michal Recký osobne skontrolovali, v akých podmienkach žijú žilinskí Rómovia. Mestský úrad Žilina zastupoval prvý zástupca primátora Patrik Groma, vedúca sociálneho a zdravotného odboru Slavomíra Brezovská, vedúca bytového odboru Michaela Kubíková a konateľ Žilbytu, s. r. o. Stanislav Bořuta.

Predmetom návštevy bola sociálna a bytová situácia rómskych obyvateľov žijúcich v meste Žilina. Obhliadka bola vykonaná v ich prirodzenom prostredí na ulici Bratislavská v Žiline. Spoločne si obzreli priestory v blízkom okolí bytov a samotné byty rómskych spoluobčanov.

Prvý zástupca primátora mesta previedol hostí po komunitnom centre, ktoré vybudovalo mesto pre svojich spoluobčanov. „Mesto Žilina sa zapojí do každého projektu zameraného na zlepšenie podmienok rómskych spoluobčanov. V súčasnosti čakáme na schválenie projektu na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu Bratislavskej ulice v hodnote 8.000 €, postupne odstraňujeme množstvo odpadu zhromaždeného v celej lokalite a pripravujeme asanáciu dvoch bytoviek. Veľká vďaka patrí dievčatám z Komunitného centra „Na predmestí“ za ich obetavú prácu,“ vyjadril sa prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma.

Ilustracne_foto1 Ilustracne_foto2