V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.


DOM CHARITY SV. VINCENTA
Predmestská 12
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná

Kontakt: Mgr. Katarína Gregorová
Tel. č.: +421 41 72 46 547
e-mail: chsr.za@gmail.com
www: www.dcza.sk