Diecézna charita Žilina, ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci, v zastúpení riaditeľa Mgr. Petra Birčáka ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu 1. kola distribúcie potravinových balíčkov. Počas prípravy a realizácie Vám ďakujeme za pomoc pri obstarávaní skladových priestorov, oslovovaní príjemcov a zabezpečovaní výdajných miest. Taktiež oceňujeme Vašu ochotu a pomoc s vyhľadávaním príjemcov v ich domácom prostredí a pri transporte balíčkov na výdajné miesta.

Spolu sme odovzdali 2248 balíčkov 1310 príjemcom od 21. júla do 18. augusta 2016. Distribúcia balíčkov zahŕňala aj poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Opatrenie č. 1 – poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie sme realizovali pre 368 príjemcov v okrese Žilina, 434 príjemcov v okrese Martin, 139 príjemcov v okrese Kysucké Nové Mesto, 102 príjemcov v okrese Turčianske Teplice, 68 príjemcov v okrese Púchov a 199 príjemcov v okrese Ilava.

Ďalšie kolo distribúcie potravinových balíčkov spojených s výdajom hygienických balíčkov sa uskutoční v mesiacoch október až november 2016.

Sme presvedčení, že táto forma pomoci je účinná, zmysluplná a všetkým prijímateľom prinesie úžitok. Ďalej veríme, že zrealizované prvé kolo potravinovej pomoci odštartovalo úspešnú vzájomnú spoluprácu.

S úctou

Mgr. Vladimír Pallo
koordinátor potravinovej pomoci
v Žilinskej diecéze