Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 7 / 32

Informácie o realizácii 4. kola potravinovej pomoci


9. mája 2017

Na Slovensku prebehne už štvrté kolo potravinovej pomoci. Potravinové balíčky budú dostávať príjemcovia dávky v hmotnej núdzi, ktorí sú registrovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Balíčky sú určené prioritne pre rodiny v hmotnej núdzi s nezaopatrenými deťmi. V Žiline bude balíčky vydávať Diecézna charita Žilina dňa 19.05.2017 na adrese Horný Val 67/24, Žilina v čase od 8:00 hod. do
Čítať ďalej »

Projekty v komunitnom centre


27. apríla 2017

Mesto Žilina – komunitné centrum sa zapojilo do projektu ,,Bezpečne v komunite – Bezpečne doma“, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu Kooperativa a.s. v rámci grantového programu od mesiaca január 2017 do mesiaca august 2017. Cieľom projektu je zmysluplné využívanie voľného času školákov, ale aj detí predškolského veku. Voľnočasové aktivity prebiehajú prevažne v komunitnom centre,
Čítať ďalej »

Výročná členská schôdza V Dennom centre Strážov


30. marca 2017

Dňa 10.03.2017 sa stretlo 52 členov Denného centra v Strážove, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, na výročnej členskej schôdzi. Zišli sa, aby zhodnotili spoločné aktivity za rok 2016 a tešili sa na nové, ktoré ich čakajú v roku 2017. Priemerný vek členov denného centra je pomerne vysoký, a preto je veľmi potešujúce, že o sociálne služby a rôzne aktivity v dennom centre je
Čítať ďalej »

Medzinárodný deň žien v Dennom centre A. Kmeťa


21. marca 2017

Existuje veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom, prečo sú ženy  ženami, matky matkami. Prívlastky pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná však nepatria len mamičkám, ale všetkým ženám. Také sú ženy v očiach detí a v očiach všetkých mužov a manželov. Medzinárodný deň žien máme v pamäti ako deň, keď sa okrem symbolických
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2019. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia