Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 5 / 30

Projekty v komunitnom centre


27. apríla 2017

Mesto Žilina – komunitné centrum sa zapojilo do projektu ,,Bezpečne v komunite – Bezpečne doma“, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu Kooperativa a.s. v rámci grantového programu od mesiaca január 2017 do mesiaca august 2017. Cieľom projektu je zmysluplné využívanie voľného času školákov, ale aj detí predškolského veku. Voľnočasové aktivity prebiehajú prevažne v komunitnom centre,
Čítať ďalej »

Výročná členská schôdza V Dennom centre Strážov


30. marca 2017

Dňa 10.03.2017 sa stretlo 52 členov Denného centra v Strážove, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, na výročnej členskej schôdzi. Zišli sa, aby zhodnotili spoločné aktivity za rok 2016 a tešili sa na nové, ktoré ich čakajú v roku 2017. Priemerný vek členov denného centra je pomerne vysoký, a preto je veľmi potešujúce, že o sociálne služby a rôzne aktivity v dennom centre je
Čítať ďalej »

Medzinárodný deň žien v Dennom centre A. Kmeťa


21. marca 2017

Existuje veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom, prečo sú ženy  ženami, matky matkami. Prívlastky pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná však nepatria len mamičkám, ale všetkým ženám. Také sú ženy v očiach detí a v očiach všetkých mužov a manželov. Medzinárodný deň žien máme v pamäti ako deň, keď sa okrem symbolických
Čítať ďalej »

Poďakovanie vedeniu mesta Žilina


6. marca 2017

Vďaka ústretovosti vedenia mesta Žilina boli koncom roka 2016 zrealizované v zariadení sociálnych služieb mesta Žilina – Denné centrum, Dedinská 1, Strážov opravy, ktoré prispeli k ďalšiemu skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom (viď priložená fotodokumentácia) v meste Žilina, v mestskej časti Strážov. Členovia
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2017. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia