Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 4 / 32

Stanovisko k ,,Správe o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom“, vypracovanej Kanceláriou verejnej ochrankyne práv


27. septembra 2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 18. septembra 2017 zobralo na vedomie Stanovisko mesta Žilina k „Správe o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom“. Mesto Žilina má za to, že neporušilo čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky základné právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného
Čítať ďalej »

Bytovku na Predmestskej ulici čaká zánik, vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia


19. septembra 2017

Mestu Žilina sa podarilo deložovať obyvateľov bytovky na Predmestskej ulici. Stav, v akom ju nechali jej užívatelia, prevažne „squatteri“ (neoprávnení užívatelia nehnuteľnosti) je nevyhovujúci pre ďalšie obývanie. Vedenie mesta preto v čo najkratšom čase pristúpi k jej zbúraniu, aby stavba neohrozovala ostatných občanov. Jednej rodine s platnou nájomnou zmluvou, ktorá obývala spomínanú bytovku, bolo zabezpečené náhradné bývanie v mestskom nájomnom
Čítať ďalej »

Detské jasle na ulici Veľká Okružná prešli počas leta rekonštrukciou


12. septembra 2017

Rekonštrukčné práce počas leta neobišli ani detské jasle na ulici Veľká Okružná v Žiline. Išlo najmä o inováciu kuchynských a jedálenských priestorov. Počas dnešného dňa prebehla obhliadka prevedených stavebných prác za účasti primátora Igora Chomu a zamestnancov Mestského úradu v Žiline. Rekonštrukčné práce sa vykonali v hlavnej kuchyni a troch výdajniach stravy. Taktiež sa opravil hlavný
Čítať ďalej »

Denné centrum A. Kmeťa prešlo počas leta rozsiahlou rekonštrukciou


4. septembra 2017

Počas letných mesiacov prebehla v Dennom centre na Ulici Andreja Kmeťa v Žiline rekonštrukcia vonkajších častí budovy a jej fasády. Stavebnými úpravami sa podarilo predísť namokaniu stien, fasády, balkónov, soklov a schodišťa. Vykonaním potrebných opráv sa skvalitnili podmienky i prostredie, v ktorom sa poskytujú sociálne služby. V denných centrách sa utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť, ako aj činnosti na udržiavanie fyzickej
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2019. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia