Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 31 / 32

Výstava fotografií detí zapojených do protidrogového projektu


21. decembra 2012

Projekt s názvom „Povedzme hlasné nie!“, ktorý sa realizoval v mesiacoch august až december 2012, bude zavŕšený výstavou fotografií detí zapojených do projektu. Výstava, určená nielen pre samotné deti a ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť je prístupná vo vestibule Mestského úradu v Žiline od 21. decembra 2012 až do 28. februára 2013. Projekt bol zameraný na osvetu
Čítať ďalej »

Dobrovoľnícky projekt Diecéznej Charity – Polievka pre bezdomovcov


7. decembra 2012

V chladných dňoch predvianočného obdobia nezabúdajú súcitní ľudia na spoluobčanov bez domova. Aby i tento rok aspoň ako – tak ľudsky prežili, potrebujú aj našu pomoc, a to nielen formou teplého oblečenia či nejakej tej provizórnej strechy nad hlavou. Jedno teplé jedlo denne, hoci sa to nezdá, patrí k podstatným prvkom prežitia na ulici. Bezdomovcov v
Čítať ďalej »

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvára brány novej Univerzity III. veku v meste Žilina od januára 2013


30. novembra 2012

V rámci celoživotného vzdelávania dospelých otvára Ústav sociálnej práce Božieho Milosrdenstva v Žiline, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, záujmové vzdelávanie Univerzity tretieho veku v študijnom programe Sociálna práca a psychológia zdravia. Vzdelávanie na Univerzite tretieho veku neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev a prekonávanie pocitu osamelosti. Vzdelanie a vzdelávanie predstavujú
Čítať ďalej »

V detských jasliach v Žiline sa už 20 rokov liečia deti s poruchami zraku


13. novembra 2012

Detské jasle na Hlinách II v Žiline oslavujútento rok 20 rokov od vzniku možnostiliečiť v nich deti s poruchami zraku.Počas 20-ročného fungovania sa tu liečilo vyše 150 detí. Liečba zrakových diagnóz je dlhodobá a vyžaduje si náročné očné cvičenia, ktoré prebiehajú s očnou sestrou a sú zosúladené s denným režimom detí v jasliach. Prevádzka detských jaslí je možná vďaka dlhoročnej podpore Mestského
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2019. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia