Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 30 / 32

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom v súvislosti s úhradami


21. marca 2013

RTVS dnes spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod. Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí
Čítať ďalej »

Žilina realizuje projekt vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít


21. februára 2013

Mesto Žilina začalo od 1. januára 2013 realizovať projekt s názvom „Účinné vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ich rodinných príslušníkov“. Cieľom projektu je zvýšenie vzdelanostnej úrovne a osobnostného rozvoja detí a mládeže ako aj dospelých osôb z MRK uplatňovaním účinných foriem vzdelávania a ich doplnkových aktivít. Celkový rozpočet pre personálne, materiálové a ostatné
Čítať ďalej »

Upozornenie o skončení platnosti „Osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu“, vydaného do 31. decembra 2008


24. januára 2013

M E S T S K Á    P O L Í C I A    Ž I L I N A UPOZORNENIE Týmto Vás upozorňujeme, že podľa § 65 Zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skončila dňa 31.decembra 2012 platnosť Osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo
Čítať ďalej »

„Povedzme hlasné NIE“ – záverečná správa z projektu


15. januára 2013

„Povedzme hlasné NIE“ Cieľom projektu bolo podporiť žiakov v uvedomení si zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď jedinec podlieha tlakom skupiny, alebo tlakom vnútorného prostredia. Projektu sa zúčastnilo 305 detí. Boli to žiaci piatych ročníkov 13tich základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina. Projekt pozostával zo zážitkových aktivít, ktoré boli realizované v skupinách s dvoma odbornými lektormi. Zvyčajne bola
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2019. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia