Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 22 / 32

Prehľad najdôležitejších zmien v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1.1.2014.


15. januára 2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo od prvého januára 2014 zmeny (Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. K zmene pristúpilo najmä z dôvodu vyššej adresnosti a spravodlivejšej podpore tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť
Čítať ďalej »

Poradenský deň pre cudzincov z tretích krajín (mimo EÚ/EHP)


9. januára 2014

IOM Bratislava organizuje vo štvrtok 16.1.2014 v priestoroch Mestského úradu v Žiline poradenský deň pre cudzincov z tretích krajín (mimo EÚ/EHP). 1.januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti. Stručný prehľad zmien, ktoré tieto novely priniesli môžete nájsť na stránke Migračného informačného centra IOM. Okrem získania informácií o spomenutých novelách môžu cudzinci využiť bezplatné
Čítať ďalej »

Denný stacionár v Dome charity sv. Kamila v Žiline


4. decembra 2013

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018


28. novembra 2013

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ukladá povinnosť mestám a obciam vypracovať komunitný plán sociálnych služieb. Odbor sociálny, zdravotný a bytový v júli 2013 zahájil prípravu a spracovávanie dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018“
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2019. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia