Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 22 / 33

Zbierka pre klientov Nizkoprahového centra “Na predmestí”


15. januára 2014

KIA Motors Slovakia s.r.o. odovzdali pracovníkom Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu „Na predmestí“ ďalšiu materiálnu zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi a v ťažkej životnej situácií. Spoločnosť KIA Motors Slovakia sa týmto zapojila do materiálnej zbierky, ktorú zorganizovala Nadácia Pontis v spolupráci s firmami združených v skupine Engage. Pracovníci centra ju následne odovzdávali 18. novembra 2013.
Čítať ďalej »

Prehľad najdôležitejších zmien v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1.1.2014.


15. januára 2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo od prvého januára 2014 zmeny (Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. K zmene pristúpilo najmä z dôvodu vyššej adresnosti a spravodlivejšej podpore tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť
Čítať ďalej »

Poradenský deň pre cudzincov z tretích krajín (mimo EÚ/EHP)


9. januára 2014

IOM Bratislava organizuje vo štvrtok 16.1.2014 v priestoroch Mestského úradu v Žiline poradenský deň pre cudzincov z tretích krajín (mimo EÚ/EHP). 1.januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti. Stručný prehľad zmien, ktoré tieto novely priniesli môžete nájsť na stránke Migračného informačného centra IOM. Okrem získania informácií o spomenutých novelách môžu cudzinci využiť bezplatné
Čítať ďalej »

Denný stacionár v Dome charity sv. Kamila v Žiline


4. decembra 2013

Powered by WordPress | Mesto Žilina 2020. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia