Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 21 / 33

Výberové konanie – pozícia opatrovateľ/ka


9. júna 2014

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje 5 voľných pracovných miest na: Odbor sociálny, zdravotný a bytový –  pozícia opatrovateľ/ka/, pracovný pomer na dobu určitú, do septembra /2015 v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby Termín nástupu 01.07.2014 Základné požiadavky: – vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie
Čítať ďalej »

Bezplatná právna poradňa pre verejnosť – Mestský úrad v Žiline


17. apríla 2014

Zmeny v príspevkoch pre rodičov od 1.januára 2014


20. marca 2014

Od prvého januára 2014 nastanú zmeny vo vyplácaní príspevkov pre rodičov. Ministerstvo   práce, sociálnych vecí a rodiny SR k nim pristúpilo z dôvodu účelnejšieho využívania  finančných prostriedkov na podporu rodín s deťmi. Príspevok pri narodení dieťaťa Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa zlučujú do  jednej dávky. Pri prvom až
Čítať ďalej »

Oznamovacia povinnosť rodiča o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku


4. marca 2014

Oprávnená osoba (rodič) je povinná  po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky oznámiť platiteľovi (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa. Táto povinnosť sa neskúma, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2020. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia