Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 20 / 30

Denný stacionár v Dome charity sv. Kamila v Žiline


4. decembra 2013

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018


28. novembra 2013

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ukladá povinnosť mestám a obciam vypracovať komunitný plán sociálnych služieb. Odbor sociálny, zdravotný a bytový v júli 2013 zahájil prípravu a spracovávanie dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018“
Čítať ďalej »

MESTSKÝ ÚRAD ŽILINA vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka


15. novembra 2013

Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 03. decembra 2013 o 10.00 hod. v priestoroch Mestského úradu Žilina. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu Žilina, Námestie
Čítať ďalej »

Deň otvorených dverí 2013 – Dom charity sv. Vincenta


16. októbra 2013

Dom charity sv. Vincenta, Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 17. októbra 2013.


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2017. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia