Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 11 / 33

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018 – plnenie


14. decembra 2016

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ukladá v § 80 písm. a) obci „vypracovať, schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode“. Materiál bol prerokovaný a schválený (uznesenie MsZ č. 178/2013)  na 34. zasadnutí
Čítať ďalej »

Adventné obdobie


6. decembra 2016

Keď sme prvú adventnú nedeľu zapálili jednu zo štyroch sviečok na adventnom venci, nastala doba adventu a príprav na vianočné sviatky. Advent však nie je len obdobím horúčkovitých nákupov, má predovšetkým duchovný význam. Toto štvortýždňové obdobie je najmä pre veriacich časom duchovnej prípravy a pokánia pred narodením Božieho syna a slávením Vianoc. Vianoce sú skvelým časom na to,
Čítať ďalej »

Potravinová a materiálna pomoc – II. kolo


13. októbra 2016

Informácie o začiatku realizácie Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci, opatrenie I – poskytovanie balíčkov potravinovej pomoci: – projekt  zabezpečuje Diecézna charita Žilina v súčinnosti s mestom Žilina a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVR“) – termín realizácie/ výdaj balíčkov: 25.10.2016 – 26.10.2016 od 8:00 hod. do 14:00 hod., – miesto výdaja balíčkov: Horný Val 67/24, Žilina (bývalé
Čítať ďalej »

Pozvánka na prednášku


12. októbra 2016

Milí seniori, dámy a páni, mesto Žilina a Rada seniorov mesta Žilina si vás dovoľuje pozvať na prednášku spojenú s diskusiou – POMOC SENIOROM – POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV, ktorá sa uskutoční o mesiac 14. novembra 2016 o 14.00 hod. na Mestskom úrade v Žiline. Všetky informácie nájdete v prílohe na plagáte. Prednáška je súčasťou Infokampane Domáce násilie ubližuje všetkým a koná
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2020. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia