Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 10 / 32

Nové web stránky detských jaslí mesta Žilina


22. decembra 2016

Detské jasle sú účelovým zariadením, v ktorých je zabezpečená starostlivosť pre deti od 1 roka veku do 3 rokov veku dieťaťa. Starostlivosť je poskytovaná v záujme všestranného fyzického a psychického vývoja dieťaťa pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa. Práca s deťmi je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca individuálne a vekové zvláštnosti dieťaťa. Cieľom je vytvárať príjemné prostredie stimulujúce telesný
Čítať ďalej »

Mikuláš navštívil seniorov v zariadení ÚSMEV


21. decembra 2016

Rok prešiel a v zariadení pre seniorov ÚSMEV sa všetci obyvatelia na chvíľočku vrátili do detských čias. Dňa 6. decembra 2016 v popoludňajších hodinách zavítal do zariadenia za doprovodu harmoniky Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi porozdávali všetkým obyvateľom sladkosti a nezabudol ani na chorých a ležiacich, ktorých bol taktiež obdarovať na ich izbách. Okrem sladkostí
Čítať ďalej »

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018 – plnenie


14. decembra 2016

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ukladá v § 80 písm. a) obci „vypracovať, schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode“. Materiál bol prerokovaný a schválený (uznesenie MsZ č. 178/2013)  na 34. zasadnutí
Čítať ďalej »

Adventné obdobie


6. decembra 2016

Keď sme prvú adventnú nedeľu zapálili jednu zo štyroch sviečok na adventnom venci, nastala doba adventu a príprav na vianočné sviatky. Advent však nie je len obdobím horúčkovitých nákupov, má predovšetkým duchovný význam. Toto štvortýždňové obdobie je najmä pre veriacich časom duchovnej prípravy a pokánia pred narodením Božieho syna a slávením Vianoc. Vianoce sú skvelým časom na to,
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2019. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia