Žilina 25. 10. 2012 – Internetové stránky www.socialne.zilina.sk sú venované občanom mesta s cieľom čo najviac sprehľadniť sociálne služby a zvýšiť tak informovanosť verejnosti o možnostiach ich využitia. Občania sa na týchto stránkach môžu oboznámiť so sociálnymi službami, ktoré sa nachádzajú v meste, kto ich poskytuje, kde ich nájsť a pod. Stránky poskytujú stručný prehľad služieb, dávok, príspevkov, dôchodkov, o ktoré môžu občania žiadať jednotlivé inštitúcie.

Internetové stránky vznikli z iniciatívy Mesta Žilina, ako aj na základe podnetov získaných počas prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Žilina na roky 2010 – 2013.

„Som za všetky dobré a konštruktívne riešenia, ktoré vedú k informovanosti a efektívnej komunikácii medzi občanmi a Mestským úradom v Žiline. Chcem, aby obyvatelia mesta Žilina mali k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebujú k svojmu každodennému životu. Samozrejme, je to aj o záujme verejnosti, aby sa zaujímala o dianie v meste,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma.

Obsah internetových stránok tvorí prehľad základných zákonov a legislatívy týkajúcej sa sociálnych služieb. Súčasťou je tiež poradňa, kde sa môžu občania informovať o službách poskytovaných Mestom Žilina, prípadne môžu vyplniť formulár s dotazom k niektorej z problematík tykajúcich sa sociálnych služieb, na ktoré im odpíše príslušný zamestnanec Mestského úradu. Obsah týchto internetových stránok o sociálnych službách v meste Žilina sa bude neustále dopĺňať a aktualizovať.

Sprievodcu (nielen) sociálnymi službami v meste Žilina nájdete na:
www.socialne.zilina.sk.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta