Stretnutie pracovnej skupiny KPSS 29.07.2013:

Stretnutie pracovnej skupiny KPSS 13.08.2013:

Stretnutie pracovnej skupiny KPSS 10.09.2013:

Stretnutie pracovnej skupiny KPSS 30.09.2013: