Prvá  etapa KPSS: júl 2013

  • úvodné stretnutie (identifikácia cieľových skupín KPSS)

Druhá etapa KPSS: august – september 2013

  • analýza poskytovateľov sociálnych služieb
  • konzultácia dotazníka a spôsobu zberu dát prijímateľov sociálnych služieb
  • prezentácia výsledkov – dotazník prijímateľov sociálnych služieb

Tretia etapa KPSS: september – október 2013

  • identifikácia a  konzultácia priorít KPSS
  • schválenie priorít pre jednotlivé cieľové skupiny KPSS
  • prezentácia a pripomienkovanie materiálu
  • schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina 2014-2018