Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

OZNAM
Oznamujeme stravníkom jedálne Lichardova, že z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov jedálne sa budú od pondelka
13.11.2017 do piatka 22.12.2017 obedy stravníkom vydávať do obedárov v čase od 11:00 hod do 12:30 hod. Za porozumenie ďakujeme.

OZNAM
Oznamujeme stravníkom jedální, že v čase od 27.12.2017 do 05.01.2018 budú jedálne zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov jedálni.
Variť sa začne od 08.01.2018.  

Aktuálny jedálny lístok na 50. týždeň

Predaj stravných lístkov na mesiac – december 2017 (počet lístkov – 16 ks): 

  • Utorok 21.11.2017 – Lichardova – 8.30 hod. – 11.30 hod.
  • Štvrtok 23.11.2017 – Lichardova – 9.30 hod. – 11.30 hod.
  • Piatok 24.11.2017 – A. Kmeťa – 10.00 hod. – 12.00 hod.
  • Streda 22.11.2017 – Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.
  • Pondelok 27.11.2017 – Borodáča/Vlčince – 8.00 hod.- 11.00 hod.
  • Utorok 28.11.2017 – Borodáča/Vlčince – 9.00 hod. – 11.00 hod.

Kontakt:
Jedáleň
Nám. J. Borodáča č.1
010 08 Žilina

Jedáleň
Lichardova č. 44
010 01 Žilina

Vedúca zariadení: Soňa Šuteková
tel. č.: +421 41 525 30 85, +421 905 393 526
e-mail: jedalenvlcince@gmail.com

Zobraziť mapu…

Fotogaléria

Ako vybavím stravovanie v jedálni:

Občan je povinný podať písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni do klientskeho centra na prízemí Mestského úradu v Žiline. Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou. Podľa výšky príjmu, zamestnanec odboru sociálneho a bytového na mestskom úrade, v klientskom centre žiadateľovi určí výšku úhrady za stravný lístok, ktorá je stanovená v piatich príjmových pásmach. Výška úhrady za jeden stravný lístok sa určuje na základe príjmu a to nasledovne:

Mesačný príjem občana

Úhrada občana

do výšky 188,53 €

1,11 €

do výšky 236,54 €

1,31 €

do výšky 304,12 €

1,46 €

do výšky 371,70 €

1,62 €

nad výšku 371,70 €

1,79 €

 

 

Možnosť zakúpenia stravných lístkov v ďalších termínoch:

  • po 5. dni v mesiaci sa budú stravné lístky predávať prvé dva utorky v danom mesiaci v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod. pre nových stravníkov,
  • v prípade záujmu je možné zakúpiť stravné lístky aj po uvedenom časovom rozmedzí do 13.00 hod.,
  • do 5. dňa v mesiaci sa stravné lístky nepredávajú z dôvodu mesačného vyúčtovania za predchádzajúci mesiac.

V prípade technických problémov alebo nepredvídaných okolností týkajúcich sa času predaja stravných lístkov a jedálneho lístka, si vyhradzuje jedáleň právo na operatívne zmeny, ktoré budú vo forme oznamu zverejnené pre stravníkov v jedálni a denných centrách, ktoré slúžia na výdaj stravy.

Mesto Žilina zabezpečuje stravovanie v:

Legislatíva:
VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni
Žiadosť na donášku (dovoz) stravy