OZNAM 
Oznamujeme stravníkom jedálne Lichardová, že od stredy 12.06.2019 až do dovolania sa z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov budú obedy vydávať do obedárov v čase od 11:00 hod do 12:15 hod. Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM
Oznamujeme stravníkom, že v čase od 08.07.2019 do 19.07.2019 sa variť nebude z dôvodu čerpania dovolenky.
Variť za začne v pondelok 22.07.2019.

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Aktuálny jedálny lístok na 30. týždeň 2019

Predaj stravných lístkov na mesiac – august 2019 (počet lístkov – 21 ks):

  • Streda 24.07.2019 – Lichardova – 8.30 hod. – 12.00 hod.
  • Piatok 26.07.2019 – A. Kmeťa – 10.00 hod. – 12.00 hod.
  • Utorok 23.07.2019 – Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.
  • Štvrtok 25.07.2019 – Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.
  • Pondelok 29.07.2019 – Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.

Kontakt:
Jedáleň
Nám. J. Borodáča č.1
010 08 Žilina

Jedáleň
Lichardova č. 44
010 01 Žilina

Vedúca zariadení: Soňa Šuteková
tel. č.: +421 41 525 30 85, +421 905 393 526
e-mail: jedalenvlcince@gmail.com

Zobraziť mapu…

Fotogaléria

Ako vybavím stravovanie v jedálni:

Občan je povinný podať písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni do klientskeho centra na prízemí Mestského úradu v Žiline. Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou. Podľa výšky príjmu, zamestnanec odboru sociálneho a bytového na mestskom úrade, v klientskom centre žiadateľovi určí výšku úhrady za stravný lístok, ktorá je stanovená v piatich príjmových pásmach. Výška úhrady za jeden stravný lístok sa určuje na základe príjmu a to nasledovne:

Mesačný príjem občana

Úhrada občana

do výšky 188,53 €

1,11 €

do výšky 236,54 €

1,31 €

do výšky 304,12 €

1,46 €

do výšky 371,70 €

1,62 €

nad výšku 371,70 €

1,79 €

 

 

Možnosť zakúpenia stravných lístkov v ďalších termínoch:

  • po 5. dni v mesiaci sa budú stravné lístky predávať prvé dva utorky v danom mesiaci v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod. pre nových stravníkov,
  • v prípade záujmu je možné zakúpiť stravné lístky aj po uvedenom časovom rozmedzí do 13.00 hod.,
  • do 5. dňa v mesiaci sa stravné lístky nepredávajú z dôvodu mesačného vyúčtovania za predchádzajúci mesiac.

V prípade technických problémov alebo nepredvídaných okolností týkajúcich sa času predaja stravných lístkov a jedálneho lístka, si vyhradzuje jedáleň právo na operatívne zmeny, ktoré budú vo forme oznamu zverejnené pre stravníkov v jedálni a denných centrách, ktoré slúžia na výdaj stravy.

Mesto Žilina zabezpečuje stravovanie v:

Legislatíva:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni

Žiadosť o dovoz stravy