Rok prešiel a v zariadení pre seniorov ÚSMEV sa všetci obyvatelia na chvíľočku vrátili do detských čias. Dňa 6. decembra 2016 v popoludňajších hodinách zavítal do zariadenia za doprovodu harmoniky Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi porozdávali všetkým obyvateľom sladkosti a nezabudol ani na chorých a ležiacich, ktorých bol taktiež obdarovať na ich izbách. Okrem sladkostí však rozdávali aj radosť, úsmev a dobrú náladu. V milej a srdečnej atmosfére čas rýchlo ubehol. Rozžiarené tváre seniorov prezradili, že Mikuláš poteší človeka v každom veku.