Mesto Žilina spolu s Občianskym združením Klub Mladé Makovice 95 v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline realizuje projekt, ktorý je určený najmä pre klientov žijúcich v zariadeniach pre seniorov a v Domovoch sociálnych služieb na území mesta Žilina. Projekt s názvom „Veselá medicína pre dušu“ podporila aj spoločnosť Kia Motors Slovakia, s. r. o. prostredníctvom svojho nadačného fondu a jeho cieľom bude obohatiť program sociálnych zariadení pre seniorov o nový veselší rozmer.

Mesto Žilina poskytuje svoje služby seniorom a zdravotne odkázaným občanom v šiestich zariadeniach pre seniorov a v jedenástich Domovoch sociálnych služieb, kde dohromady žije približne 790 osôb. Snahou Mesta Žilina je neustále skvalitňovať život klientom v týchto zariadeniach, preto sa spoločne s OZ Mladé Makovice 95 a s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline rozhodlo obohatiť program sociálnych zariadení pre seniorov o nový veselší rozmer prostredníctvom hudobno-divadelného programu vytvoreného tematicky podľa ich potrieb. Mladí študenti stredných a vysokých škôl spoločne pripravia až dvanásť vystúpení v jednotlivých zariadeniach. Klienti tak získajú možnosť stretnúť sa s mladými a talentovanými ľuďmi, ktorí ako dobrovoľníci zorganizujú vystúpenia, za čo im patrí poďakovanie zo strany Mesta Žilina.

Výsledkom projektu „Veselá medicína pre dušu“ bude sprostredkovanie kultúrneho a priateľského zážitku pre seniorov priamo v zariadeniach, ktoré sú pre nich v mnohých prípadoch miestom, kde v dôsledku zlého zdravotného stavu strávia zvyšok života. Pre mnohých imobilných ľudí sa svet často zmenšuje len na priestory zdravotného či sociálneho zariadenia. Spoločnými stretnutiami klientov sociálnych zariadení s mladými ľuďmi sa zmení ich každodenný stereotyp a taktiež sa rozšíri repertoár kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastňujú.

„Teší ma, že vďaka mladým ľuďom, ktorí nezabúdajú na staršiu generáciu, budú mať žilinskí seniori opäť o dôvod viac na úsmev. Chcem sa poďakovať spoločnosti Kia Motors Slovakia, s. r. o., ako aj Občianskemu združeniu Klub Mladé Makovice 95 a Krajskému kultúrnemu stredisku v Žiline, bez ktorých by tento projekt nebolo možné zrealizovať,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta