Mesto Žilina realizuje nový projekt v Dennom centre pre seniorov na Námestí Janka Borodáča v Žiline, ktorý je financovaný z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadácie Orange. Cieľom projektu „Komunitná záhrada v Dennom centre v Žiline“, na ktorý Mesto získalo finančné prostriedky vo výške 4 000,- Eur, je efektívne využitie priestorov záhrady pre spoločné stretnutia seniorov, rodičov, detí a vnúčat. V dennom centre sa nachádza jedáleň pre seniorov, klubové priestory a plánované úpravy v záhrade prispejú k ďalšiemu aktívnemu využívaniu Denného centra pre rôzne športové a kultúrno-spoločenské aktivity.

Denné centrum pre seniorov poskytuje svoje služby na žilinskom sídlisku Vlčince pre seniorov z blízkeho aj širšieho okolia. V priestoroch Denného centra sa nachádza jedáleň, ktorá poskytuje obedy pre približne 700 seniorov a klubové priestory s telocvičňou, kde sa pravidelne stretáva okolo 300 seniorov a 60 rodičov s deťmi. V rámci denného programu tu prebiehajú rôzne aktivity, ktoré umožňujú najmä starším ľuďom navzájom sa stretávať a byť v kontakte s ľuďmi nielen svojej generácie.

Nový projekt „Komunitná záhrada v Dennom centre v Žiline“ bude financovaný z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadácie Orange a je zameraný na využitie záhrady o rozlohe cca 500m2. Hlavným cieľom projektu je premeniť záhradu na miesto komunitného spolunažívania seniorov, ich detí a vnúčat. Záhrada sa stane miestom, kde sa môžu rôzne vekové skupiny stretávať, venovať športovým aktivitám ako je napr. petang, ruské kolky, šach a kroket. Pre deti pribudne pieskovisko s hojdačkami a pre dospelých príjemné záhradné posedenie. Ďalšou súčasťou projektu je vytvorenie okrasno-funkčnej záhrady, kde návštevníkom chvíle oddychu spríjemnia kvety, bylinky, okrasné kríky a skalky.

„Som veľmi rád, že Mesto Žilina dlhodobo spolupracuje so spoločnosťami Kia Motors Slovakia, s.r.o. a Orange Slovensko, a.s., ktoré prostredníctvom svojich nadácií ochotne prispievajú na dobrú vec a pomáhajú tak zlepšovať život obyvateľom mesta Žilina,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta