Zmysel života, n.o.
Osiková 16/58
010 07 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 904 817 987
e-mail: martina.michalkova3@gmail.com
www: www.zmyselzivota.sk/no

kľúčové slová: sociálna oblasť, terapia, aktivity, edukácia s asistenciou psov, voľnočasové aktivity, edukácia ľudí pomocou psov

poslanie: Našim cieľom je pomáhať všade tam, kde je to potrebné. Pomocou psíkov sa venujeme ľuďom so všetkými typmi handicapov, ale tak isto aj zážitkovému vzdelávaniu zdravých ľudí (detí, študentov). Pomáhame všetkým bez rozdielu a ponúkame naše srdcia na štyroch labkách.