Združenie rómskych detí a mládeže, o.z.
Borová 43
010 07 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 911 650 279
e-mail: zrdm@centrum.sk

kľúčové slová: integrácia Rómov

poslanie: Pozdvihnutie Rómov na základe vytvárania kultúrnych, sociálnych, vzdelávacích a osvetový programov.