Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou, o.z.
Dom Matice slovenskej
Hollého ul. 11
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 904 127 357, +421 907 110 017, +421 903 305 559
e-mail: annakupkova123@centrum.sk

kľúčové slová: práca v skupinách, integrácia ľudí s postihnutím do spoločnosti, dobrovoľníctvo, sociálna oblasť

poslanie: Integrovať postihnutých ľudí do bežného života. Pomôcť nájsť prácu týmto ľuďom v chránených dielňach. Stretávanie a diskusia s neurológom a psychológom. Kultúrne aktivity ľudí postihnutých epilepsiou, rekondičné pobyty spojené s prednáškami z oblasti neurológie a relaxáciou.