Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41  2440 999
e-mail: za@upsvr.gov.sk
www: www.upsvarza.sk