Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Žilina
Karpatská 10
010 08 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 41 565 23 69, +421 905 477 970, +421 915 604 684
e-mail: unss.zilina@nextra.sk; unss.zilina@unss.sk
www: www.zilina.unss.sk

oblasť pôsobenia: Zrakové postihnutie, integrácia, základné a špecifické sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rozvoj špecifických zručností, individuálny prístup, skupinová práca,

poslanie: obhajoba a podpora uplatňovania práv osôb so zrakovým postihnutím a podpora vytvárania rovnakých príležitostí, rovnakého zaobchádzania a pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia, aktivizácia osôb so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj ich vlastných zručností a znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na uspokojovanie záujmov a potrieb a na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti, pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach osôb so zrakovým postihnutím ako prirodzenej súčasti spoločnosti, poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie ďalších služieb pre osoby so zrakovým postihnutím