Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
J. Vuruma 144
010 01 Žilina

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 944 028 727, +421 41 692 63 23
e-mail: scsppza@gmail.com
www: www.scsppza.sk

poslanie: Máme dlhodobé skúsenosti s deťmi vyžadujúce si špeciálnu starostlivosť. Vieme, čo potrebujú deti, ktoré neobsedia, sú neustále v pohybe, nevedia sa zapojiť do činností, či sú pomalé alebo ostýchavé. V práci s deťmi preferujeme individuálny prístup, podľa možností a schopností dieťaťa, tak aby dieťa rozvíjalo všetky svoje prednosti a posilňovalo slabé stránky. Pomáhame rodičom posilňovať a zefektívňovať svoje rodičovské kompetencie. Kladieme dôraz na vysokú odbornosť a kvalitnú komunikáciu našich zamestnancov. Podporujeme ich vo vzdelávaní a profesijnom raste.