Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva s autizmom
Do Stošky 8
010 04 Žilina – Bánová

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 917 206 559
e-mail: poradna.banova@gmail.com
www: www.rca-za.sk

poslanie: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje rodičom a deťom s autizmom poradenskú a konzultačnú činnosť, depistáž, špeciálno-pedagogickú diagnostiku, psychologickú diagnostiku, sociálnu diagnostiku a poradenstvo, sprostredkovanie vyšetrení u ďalších odborníkov, odbornú pomoc pri tvorbe IVP (individuálny vzdelávací plán), zapožičanie odbornej literatúry, organizovanie kurzov, školení a seminárov.