Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región, o.z.
Do Stošky 8
010 04 Žilina – Bánová

Zobraziť mapu…

Tel. č.: +421 908 924 940, +421 903 153 789
e-mail: sposazr@gmail.com
www: www.rca-za.sk

kľúčové slová: poradenstvo, autizmus, sociálna oblasť

poslanie: základným cieľom je chrániť a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom a rodičom a ich deťom poskytovať alebo sprostredkovať morálnu, odbornú, poradenskú i materiálnu pomoc v ich neľahkej životnej situácii.